Twelve years a slave

Datum/Tijd
26 september 2014 om 20:00 uur


In een Verenigde Staten voor de Amerikaanse burgeroorlog, wordt Solomon Northup, een vrije zwarte man uit de staat New York, ontvoerd en verkocht als slaaf. Met zowel wreedheid als onverwachte vriendelijkheden op zijn pad, worstelt Solomon niet alleen in leven te blijven, maar om zijn waardigheid te behouden. In het twaalfde jaar van zijn onvergetelijke langdurige en moeitevolle tocht, zal Solomon’s toevallige ontmoeting met een Canadese tegenstander van slavernij van de doodstraf voorgoed zijn leven veranderen.