Que Horas Ela Volta?

Que Horas Ela Volta?

Datum/Tijd
25 maart 2016 om 20:00 uur


Val is een serieuze huishoudster in een rijk gezin. Ze zorgt ook voor de 17-jarige Fabinho. Haar overzichtelijke leven verandert wanneer haar dochter Jessica onverwacht voor de deur staat. Val heeft haar dochter door haar familie laten opvoeden en daarover leeft zij haar hele leven al met schuldgevoelens. Jessica heeft lak aan de regels van het rijke gezin. Val staat voor de moeilijke keus: blijft ze haar werkgever trouw of kiest ze nu voor haar eigen kind?